DOĞALGAZ DAĞITIMINDA POLİETİLEN HAT İMALATI

DOĞALGAZ DAĞITIMINDA POLİETİLEN HAT İMALATI

PE dağıtım hatları, bölge istasyonunda basıncı 20 bardan, işletme basıncı olan 4 bara düşürülen doğal gazı servis hatlarına taşıyan Ø63, Ø110, Ø125 mm çaplarındaki hatlardır. Gömülü PE vanalarla kumanda edilirler. PE 80 doğalgaz boruları, boru dış çapının 20 katı yarıçapta bükülerek döşeme yapılabilme özelliğine sahiptir.

Fıratboru_doğalgaz borusu

 Bu verilen değer 0-20C aralığı için geçerlidir. 0 C nin altında 30d kuralı geçerlidir. PE doğalgaz borularının hasar görmeden nakledilmesi, çok önemlidir. Bunun için boruların uygun önlemler alınmış araçlar ile nakledilmesi gereklidir. Taşıma esnasında nakliye aracı kasasında bulunan sivri ve keskin kenarlı köşeleri mutlaka koruma altına alınmalı ve ip yerine geniş bant seklinde bağlama yöntemleri seçilmelidir. Bu tür önlemler alınmadiğı durumlarda boruların nakliye aracının seyir halinde iken maruz kaldığı hareketler nedeni ile hasarlanmalar kaçınılmaz hale gelmektedir.

 

PE DOĞALGAZ BORU İMALAT FİYAT TEKLİFİ ALMAK İÇİN

AKAYLAR ENERJİ

0539 672 3232

                                                                                 0539 672 3232

info@akaylarenerji.com.tr

akaylarenerji@gmail.com

 

Polietilen boruların üretimden sahaya nakli veya borulama esnasında yüzeyinde hasarların oluşmamasına dikkat edilmelidir

Boruların anma et kalınlıgının % 10dan (EN 12007-2) daha derin yüzey hatas olan borulann hasarlı kısımları kesilerek elektrofüzyon manşon (tamir manşonu) kullanılmalıdır.

 

BORU SERİMİ

Esnekliği sebebiyle ortalama 200 mlik uzunlukta üretilen polietilen borular, rulo halinde sarılarak depolanırlar. Polietilen borular boru serilmeye hazır sahaya makaralarla taşınırlar. Polietilen borularda malzeme özelliğinden dolayı dış etkenlerden daha kısa zamanda etkilenerek hasar görme riski dikkate alınmalıdır. Bu sebeple boru serimi öncesi ve sonrası dolgu işlemine kadar her aşamada tranşenin içi ve transe kenarlarının (taş, çakıl, cam, vb.) yabanı maddelerden arındırılması gerekmektedir. Temizliği yapılmış ve yastıklama kumu serilmiş tranşeye borunun sehimden dolayı zemine sürtünmesine mahal vermeyecek sıklıkta makaralar yerleştirilir. Ayrıca, yatay ve düşey (engel alti geçişler gibi) yön değiştirmelerin olduğu yerlerde de makara kullanılmalıdır. Polietilen boruya boru çekme aparatı bağlanarak yeterli işçi tarafından çekilerek tranşeye indirilir.

pe_boru_serimi

 

ELEKTROFÜZYON KAYNAK YÖNTEMİ

Elektrofüzyon kaynak tekniği, bir polietilen bağlantI elemanı içerisine yerleştirilen ve direnç oluşturulması istenen metal sargılara (rezistans) elektrik akımı verilmesi ile sağlanan enerjinin malzemeye verdigi 1S1 neticesinde erimesi prensibiyle gerçekleșir. Gerekli enerji miktarını alan malzeme kademeli olarak erir ve boru yüzeyinde de erime oluşmasını sağlar.

hdpe_boru_elektrofüzyon_kaynak

Elektrofizyon tekniğinde esas, rezistanslara imalatçI tarafindan belirlenen süre ve gerilim (voltaj) kadar enerji yüklemektir. Bu enerjiyi alan malzemeler yüzeysel olarak eriyip basınçlanarak karıșır (kaynar). Bu sirada iç yüzeylerde sicaklık 160-200°C’ye kadar yükselir. Borulardaki karbonun Is1 alışveriși sırasında havadaki oksijenle birleserek oluşturduğu karbondioksit gazı basınçlanmayı sağlar, bu basınçlanma eriyik halindeki malzemenin moleküler difüzyon yaparak boŞlukları doldurmasını sağlar, işlemin sona ermesi ile birlikte soğuyarak katılaşır.

Sahanın Hazırlanması:

Elektrofüzyon işleminin dış ortamdaki pertormansI iklim ve saha șartlarına bağlı olduğu iÇin kaynak

öncesi kaynak noktasında olan ya da olabilecek olumsuzlukların kontrolü ve giderilmesi aşamasıdır.

Bu aşamada öncelikle gerekli teknik emniyet tedbirleri alınır. Kaynak noktasının tozdan yağmurdan

etkilenmemesi, kaynak kanalının (tranşesinin) kaynak işlemine sorun oluşturmaması sağlanır.

Ekipmanların Hazırlanması:

Kaynak işlemleri için gerekli tüm ekipmanların kontrolü așamasıdır. Kaynak için gerekli enerji. je-

neratörden temin ediliyorsa jeneratörün enerjiyi elektrofüzyon makinesinin istediği değerde üretip

üretemediği ve yakıtın yeterliligi kontrol edilir. Kaynak makinesinin doğru çalıştığı soketlerin durumu kontrol edilir.

 

Dağıtımm hattı pozisyonlandırılmasında, kaynak işleminde boruların eksene alınması aşamasında birlestirilmesi düşünülen borular çaplarına uygun bir hat pozisyoneri üzerine yerleştirilir. Pozisyonerin sabitleme kayışları borular üzerinden geçirilerek, gerdirme mekanizmaları yardımıyla boglukları alınana kadar sıkılır. Pozisyonerin istikamet halkaları takılır ve her iki boru parçasının kesim yüzeyleri aynı eksene oturana kadar halkalar sıkılır.

Saddle Tee poziyonlandırılırken birleştirilmesi düşünülen boru ve bağlantı elemanı uygun el pozisyoneri kullanılarak sabitlenir.

Takviye manşonu pozisyonlandırılmasında, takviye manşonu hasarlı kismın üzerine yerleştirilir, takviye manşonu pozisyoneriyle sıkıştırilır.

Kaynak:

Elektrofüzyon işlemlerini gerçekleştirebilmek için kaynak makinesi, jeneratör çalışturıldıktan 30 sn

sonra veya șebeke gerilimi kullanılarak çalıştırılır. Kaynak makinesi ekranından giriş voltajı izlenir

uygun değerler arasında ise işlemler sürdürülür. Kaynak makinesi kendi barkodu okutularak test edi-

lir. Kaynak makinesi üzerindeki kablolar sarmal halde bırakılmamalı, kablolar tam açılmalı, kaynak

makinesi ile bağlantı elamanı arasındaki mesafe en az 1 m olmalıdır. Bağlantı elemanı üzerindeki soket

yuvalarına kaynak makinesinin çıkış kablo uçları monte edilir.

 

Bağlantı elemanı üzerinde yer alan ve

imalatçı bilgileri içeren barkot, optik okuyucu aparat ile taranır ve işlemin doğru olarak gerçekleştiğini

belirten onay sinyali alınır. Barkotsuz bağlantı elemanı kullanılmamalı ve kaynak yapılan bağlant

elemanının kendi barkodu okurulmalıdır. Kaynak makinesi ekranından kaynak öncesinde, imalatçı

verileri ile gerilim, ortam sicaklığı ve direnç değerleri kontrol edilir. Kaynak makinesi hazır lambasının

yanması ile füzyon işlemi başlatılır. Îmalatçı verilerine bağlı kalarak hava sıcaklığı ve bağlantı elemanı

tipi, bağlantı elemanı çapı, bağlantı elemanı direnç değeri, gerilim, kaynak süresi gibi değerler makine

ekranından kaynak süresince kontrol edilir.

 

Füzyonun tamamlandığını belirten ve kaynak makinesin-

c gelen onay sinyalinin ardından kayıt düğmesine basılır. Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra kay-

nak kablo uçları soket yuvalarından çıkartılır. Bu işlemler sırasında bağlantı elemanı üzerinde kasinti

reinm oluşmamasına dikkat edilir. Kaynak işleminin tamamlandıktan sonra imalatçı firmanın önerdigi soğıuma süreleri uygulanir.

c olarak +20°C civarındaki hava şartlarında, Ø 20, O 32 ve 40 mm polietilen bağlantı eleman-

oguma süresi 15 dakikadır. Ø 63 ve 110 mm bağlantı elemanlarında soğuma süresi 20 da-

12) mm bağlantı elemanlarında soğuma süresi 30 dakikadır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

WhatsApp chat